D379 – Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen är D379.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen (D37), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen:

ICD-kod D379
Diagnos Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen
Kategori D37, Tumör av osäker eller okänd natur i munhålan och matsmältningsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)