D381 – Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga

ICD-10 kod för Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga är D381.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ (D38), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga:

ICD-kod D381
Diagnos Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga
Kategori D38, Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)