D382 – Tumör av osäker eller okänd natur i pleura

ICD-10 kod för Tumör av osäker eller okänd natur i pleura är D382.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ (D38), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av osäker eller okänd natur i pleura:

ICD-kod D382
Diagnos Tumör av osäker eller okänd natur i pleura
Kategori D38, Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)