D383A – Tumör av patologiskt osäker natur i mediastinum

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i mediastinum är D383A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ (D38), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i mediastinum:

ICD-kod D383A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i mediastinum
Kategori D38, Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)