D384A – Tumör av patologiskt osäker natur i tymus

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i tymus är D384A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ (D38), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i tymus:

ICD-kod D384A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i tymus
Kategori D38, Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)