D385 – Tumör av osäker eller okänd natur i andra andningsorgan

ICD-10 kod för Tumör av osäker eller okänd natur i andra andningsorgan är D385.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ (D38), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av osäker eller okänd natur i andra andningsorgan:

ICD-kod D385
Diagnos Tumör av osäker eller okänd natur i andra andningsorgan
Kategori D38, Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)