D386 – Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i andningsorganen

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i andningsorganen är D386.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ (D38), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i andningsorganen:

ICD-kod D386
Diagnos Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i andningsorganen
Kategori D38, Tumör av osäker eller okänd natur i mellanöra, andningsorganen och bröstkorgens organ
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)