D390A – Tumör av patologiskt osäker natur i uterus

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i uterus är D390A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen (D39), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i uterus:

ICD-kod D390A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i uterus
Kategori D39, Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)