D391B – Tumör av kliniskt okänd natur i ovarium

ICD-10 kod för Tumör av kliniskt okänd natur i ovarium är D391B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen (D39), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av kliniskt okänd natur i ovarium:

ICD-kod D391B
Diagnos Tumör av kliniskt okänd natur i ovarium
Kategori D39, Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)