D392C – Placental site trophoblastic tumor

ICD-10 kod för Placental site trophoblastic tumor är D392C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen (D39), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Placental site trophoblastic tumor:

ICD-kod D392C
Diagnos Placental site trophoblastic tumor
Kategori D39, Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)