D397 – Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen

ICD-10 kod för Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen är D397.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen (D39), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen:

ICD-kod D397
Diagnos Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen
Kategori D39, Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)