D397A – Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen är D397A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen (D39), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen:

ICD-kod D397A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i de kvinnliga könsorganen
Kategori D39, Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)