D399 – Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen är D399.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen (D39), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen:

ICD-kod D399
Diagnos Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen
Kategori D39, Tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)