D400A – Tumör av patologiskt osäker natur i prostata

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i prostata är D400A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen (D40), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i prostata:

ICD-kod D400A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i prostata
Kategori D40, Tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)