D400B – Tumör av kliniskt okänd natur i prostata

ICD-10 kod för Tumör av kliniskt okänd natur i prostata är D400B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen (D40), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av kliniskt okänd natur i prostata:

ICD-kod D400B
Diagnos Tumör av kliniskt okänd natur i prostata
Kategori D40, Tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)