D409 – Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen är D409.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen (D40), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen:

ICD-kod D409
Diagnos Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen
Kategori D40, Tumör av osäker eller okänd natur i de manliga könsorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)