D411 – Tumör av osäker eller okänd natur i njurbäcken

ICD-10 kod för Tumör av osäker eller okänd natur i njurbäcken är D411.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen (D41), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av osäker eller okänd natur i njurbäcken:

ICD-kod D411
Diagnos Tumör av osäker eller okänd natur i njurbäcken
Kategori D41, Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)