D414A – Tumör av patologiskt osäker natur i urinblåsan

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i urinblåsan är D414A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen (D41), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i urinblåsan:

ICD-kod D414A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i urinblåsan
Kategori D41, Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)