D417A – Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i urinorganen

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i urinorganen är D417A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen (D41), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i urinorganen:

ICD-kod D417A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i urinorganen
Kategori D41, Tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)