D420A – Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnhinnor

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnhinnor är D420A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor (D42), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnhinnor:

ICD-kod D420A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnhinnor
Kategori D42, Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)