D421B – Tumör av kliniskt okänd natur i ryggmärgshinnor

ICD-10 kod för Tumör av kliniskt okänd natur i ryggmärgshinnor är D421B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor (D42), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av kliniskt okänd natur i ryggmärgshinnor:

ICD-kod D421B
Diagnos Tumör av kliniskt okänd natur i ryggmärgshinnor
Kategori D42, Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)