D429 – Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor är D429.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor (D42), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor:

ICD-kod D429
Diagnos Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor
Kategori D42, Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemets hinnor
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)