D430A – Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation är D430A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (D43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation:

ICD-kod D430A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation
Kategori D43, Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)