D431B – Tumör av kliniskt okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation

ICD-10 kod för Tumör av kliniskt okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation är D431B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (D43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av kliniskt okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation:

ICD-kod D431B
Diagnos Tumör av kliniskt okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation
Kategori D43, Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)