D432 – Tumör av osäker eller okänd natur med ospecificerad lokalisation i hjärnan

ICD-10 kod för Tumör av osäker eller okänd natur med ospecificerad lokalisation i hjärnan är D432.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (D43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av osäker eller okänd natur med ospecificerad lokalisation i hjärnan:

ICD-kod D432
Diagnos Tumör av osäker eller okänd natur med ospecificerad lokalisation i hjärnan
Kategori D43, Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)