D433 – Tumör av osäker eller okänd natur i kranialnerver

ICD-10 kod för Tumör av osäker eller okänd natur i kranialnerver är D433.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (D43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av osäker eller okänd natur i kranialnerver:

ICD-kod D433
Diagnos Tumör av osäker eller okänd natur i kranialnerver
Kategori D43, Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)