D434 – Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen

ICD-10 kod för Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen är D434.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (D43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen:

ICD-kod D434
Diagnos Tumör av osäker eller okänd natur i ryggmärgen
Kategori D43, Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)