D437A – Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i centrala nervsystemet

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i centrala nervsystemet är D437A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (D43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i centrala nervsystemet:

ICD-kod D437A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i andra specificerade lokalisationer i centrala nervsystemet
Kategori D43, Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)