D439 – Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet är D439.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet (D43), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet:

ICD-kod D439
Diagnos Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet
Kategori D43, Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)