D442 – Tumör av osäker eller okänd natur i paratyreoidea

ICD-10 kod för Tumör av osäker eller okänd natur i paratyreoidea är D442.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna (D44), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av osäker eller okänd natur i paratyreoidea:

ICD-kod D442
Diagnos Tumör av osäker eller okänd natur i paratyreoidea
Kategori D44, Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)