D444A – Tumör av patologiskt osäker natur i ductus craniopharyngealis

ICD-10 kod för Tumör av patologiskt osäker natur i ductus craniopharyngealis är D444A.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna (D44), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av patologiskt osäker natur i ductus craniopharyngealis:

ICD-kod D444A
Diagnos Tumör av patologiskt osäker natur i ductus craniopharyngealis
Kategori D44, Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)