D446B – Tumör av kliniskt okänd natur i glomus caroticum

ICD-10 kod för Tumör av kliniskt okänd natur i glomus caroticum är D446B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna (D44), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör av kliniskt okänd natur i glomus caroticum:

ICD-kod D446B
Diagnos Tumör av kliniskt okänd natur i glomus caroticum
Kategori D44, Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)