D448C – Tumör med multiglandulär lokalisation, typ III

ICD-10 kod för Tumör med multiglandulär lokalisation, typ III är D448C.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna (D44), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Tumör med multiglandulär lokalisation, typ III:

ICD-kod D448C
Diagnos Tumör med multiglandulär lokalisation, typ III
Kategori D44, Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)