D449 – Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i endokrin körtel

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i endokrin körtel är D449.

Diagnosen klassificeras under kategorin Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna (D44), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i endokrin körtel:

ICD-kod D449
Diagnos Ospecificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i endokrin körtel
Kategori D44, Tumör av osäker eller okänd natur i de endokrina körtlarna
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)