D459 – Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar)

ICD-10 kod för Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar) är D459.

Diagnosen klassificeras under kategorin Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar) (D45), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar):

ICD-kod D459
Diagnos Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar)
Kategori D45, Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)