D461 – Refraktär anemi med ringsideroblaster

ICD-10 kod för Refraktär anemi med ringsideroblaster är D461.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myelodysplastiska syndrom (D46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Refraktär anemi med ringsideroblaster:

ICD-kod D461
Diagnos Refraktär anemi med ringsideroblaster
Kategori D46, Myelodysplastiska syndrom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)