D462 – Refraktär anemi med överskott av blastceller [RAEB]

ICD-10 kod för Refraktär anemi med överskott av blastceller [RAEB] är D462.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myelodysplastiska syndrom (D46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Refraktär anemi med överskott av blastceller [RAEB]:

ICD-kod D462
Diagnos Refraktär anemi med överskott av blastceller [RAEB]
Kategori D46, Myelodysplastiska syndrom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)