D464 – Refraktär anemi, ospecificerad

ICD-10 kod för Refraktär anemi, ospecificerad är D464.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myelodysplastiska syndrom (D46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Refraktär anemi, ospecificerad:

ICD-kod D464
Diagnos Refraktär anemi, ospecificerad
Kategori D46, Myelodysplastiska syndrom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)