D465 – Refraktär anemi med dysplasi av multilinjärt ursprung

ICD-10 kod för Refraktär anemi med dysplasi av multilinjärt ursprung är D465.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myelodysplastiska syndrom (D46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Refraktär anemi med dysplasi av multilinjärt ursprung:

ICD-kod D465
Diagnos Refraktär anemi med dysplasi av multilinjärt ursprung
Kategori D46, Myelodysplastiska syndrom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)