D466 – Myelodysplastiskt syndrom med isolerad kromosomavvikelse av typ del(5q)

ICD-10 kod för Myelodysplastiskt syndrom med isolerad kromosomavvikelse av typ del(5q) är D466.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myelodysplastiska syndrom (D46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Myelodysplastiskt syndrom med isolerad kromosomavvikelse av typ del(5q):

ICD-kod D466
Diagnos Myelodysplastiskt syndrom med isolerad kromosomavvikelse av typ del(5q)
Kategori D46, Myelodysplastiska syndrom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)