D467 – Andra myelodysplastiska syndrom

ICD-10 kod för Andra myelodysplastiska syndrom är D467.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myelodysplastiska syndrom (D46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Andra myelodysplastiska syndrom:

ICD-kod D467
Diagnos Andra myelodysplastiska syndrom
Kategori D46, Myelodysplastiska syndrom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)