D469 – Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat

ICD-10 kod för Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat är D469.

Diagnosen klassificeras under kategorin Myelodysplastiska syndrom (D46), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat:

ICD-kod D469
Diagnos Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat
Kategori D46, Myelodysplastiska syndrom
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)