D470 – Histiocyt- och mastcellstumörer av osäker och okänd natur

ICD-10 kod för Histiocyt- och mastcellstumörer av osäker och okänd natur är D470.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad (D47), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Histiocyt- och mastcellstumörer av osäker och okänd natur:

ICD-kod D470
Diagnos Histiocyt- och mastcellstumörer av osäker och okänd natur
Kategori D47, Andra tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)