D471 – Kronisk myeloproliferativ sjukdom

ICD-10 kod för Kronisk myeloproliferativ sjukdom är D471.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad (D47), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Kronisk myeloproliferativ sjukdom:

ICD-kod D471
Diagnos Kronisk myeloproliferativ sjukdom
Kategori D47, Andra tumörer av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)