O470B – Hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37

ICD-10 kod för Hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37 är O470B.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förvärkar och hotande förtidsbörd (O47), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37:

ICD-kod O470B
Diagnos Hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37
Kategori O47, Förvärkar och hotande förtidsbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)