O470X – Förvärkar och hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37, ospecificerat

ICD-10 kod för Förvärkar och hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37, ospecificerat är O470X.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förvärkar och hotande förtidsbörd (O47), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förvärkar och hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37, ospecificerat:

ICD-kod O470X
Diagnos Förvärkar och hotande förtidsbörd före utgången av graviditetsvecka 37, ospecificerat
Kategori O47, Förvärkar och hotande förtidsbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)