O479 – Förvärkar och avstannat värkarbete, ospecificerat

ICD-10 kod för Förvärkar och avstannat värkarbete, ospecificerat är O479.

Diagnosen klassificeras under kategorin Förvärkar och hotande förtidsbörd (O47), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Förvärkar och avstannat värkarbete, ospecificerat:

ICD-kod O479
Diagnos Förvärkar och avstannat värkarbete, ospecificerat
Kategori O47, Förvärkar och hotande förtidsbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)