O489 – Överburenhet

ICD-10 kod för Överburenhet är O489.

Diagnosen klassificeras under kategorin Överburenhet (O48), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för Överburenhet:

ICD-kod O489
Diagnos Överburenhet
Kategori O48, Överburenhet
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)