O601 – För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd

ICD-10 kod för För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd är O601.

Diagnosen klassificeras under kategorin För tidigt värkarbete och prematurbörd (O60), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd:

ICD-kod O601
Diagnos För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd
Kategori O60, För tidigt värkarbete och prematurbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)