O601C – För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, måttligt förtidig (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före utgången av vecka 37)

ICD-10 kod för För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, måttligt förtidig (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före utgången av vecka 37) är O601C.

Diagnosen klassificeras under kategorin För tidigt värkarbete och prematurbörd (O60), som finns i kapitlet Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99) (O00-O99).

ICD-10 klassifikation för För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, måttligt förtidig (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före utgången av vecka 37):

ICD-kod O601C
Diagnos För tidigt spontant värkarbete med prematurbörd, måttligt förtidig (förlossning fr.o.m. graviditetsvecka 33 men före utgången av vecka 37)
Kategori O60, För tidigt värkarbete och prematurbörd
Sektion O00-O99, Graviditet, förlossning och barnsängstid (O00-O99)